Thursday, February 20, 2020

Corona virus in Iran


Corona virus has been killed in Iran more that you may heard of.
The government may take advantage of these events by arresting whoever is against the government. You can see another side of this story of Corona virus in China here: https://www.youtube.com/watch?v=Xe271S_2YBE

ویروس کورونا در ایران بیشتر از آنچه شنیده باشید کشته داده است.

Friday, January 27, 2017

در پاسخ به «پایان رفسنجانی از زبان نویسنده رفیق آیت الله»

ایشان بخش مهمی را به عمد یا سهو کاملا نادرست می‌گویند. ایشان می‌گویند آیت الله العظمی خامنه‌ای یا تیم ایشان در سپاه پاسداران در سال ۶۵ موضوع مک فارلین را لو دادند این در حالی است که به روشنی می‌دانیم این موضوع از سوی برادرِ داماد آیت الله منتظری یعنی سید مهدی هاشمی انجام شد و به واسطه‌ی این کار نیز اعدام شدند و عملا یکی از عامل‌های مهم پایین کشیده شدن آیت الله منتظری نیز همین موضوع افشا شدن دیدار مک فارلین از ایران بود.

در پایان باید یادآوری کنم همه‌ی اینها گمان‌هایی است که می‌توان زد و به هیچ عنوان به معنای این نیست که خودم همه‌ی فرض‌هایی را که به آن رسیده‌ام باور داشته باشم و فقط در یک بحث کاملا نظری کوشیدم موضوع را تحلیل کنم ولی به هیچ عنوان قصد باور یا داوری نداشته و ندارم و این نوعی بازی برایم است که سال‌هاست هرگز آنها را به صورت عمومی نمی‌نوشتم.


https://www.youtube.com/watch?v=TIyuFf_2pkc

در پاسخ به مصاحبه با نویسنده‌ی کتاب «رفیق آیت الله»

یک کمبود بزرگ در گفته‌های ایشان هست. چگونه است که در تمام این زمان‌ها امریکا و انگلیس در برابر رشد آیت الله العظمی خامنه‌ای هیچ ایستادگی نکردند؟
در حالی که گوینده، ایشان را کاملا تحت نظر شوروی می‌داند پس چگونه امریکا و انگلیس و دیگر قدرت‌ها موضوع را نادیده می‌گیرند؟
در حالی که همه‌ی اینها در زمانی است که دست برقضا شوروی به پایان خود نزدیک شده است و این پندار که توانسته باشد چنین کاری را بدون فهمیدن سازمان‌های اطلاعاتی دیگر از آن بی‌خبر باشند.
اگر همه‌ی گفته‌های ایشان را هم بپذیریم باید فرض دیگری را اضافه کنیم تا شاید کمی بتوانیم جلو برویم تا مشکلی که در بالا نوشتم پیش نیاید. یعنی این که بر پایه‌ی یک توافق میان ابرقدرت‌ها قاعدتا باید آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی سیا پشتیبانی می‌شده باشد و به نوعی تقسیم قوا در کشور به این ترتیب انجام شده بوده است. این پذیرش کمک می‌کند تا مشخص شود چرا آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه‌ی خبرگان رهبری در سال ۶۸ به رهبری آیت الله العظمی خامنه‌ای کمک کردند زیرا از پیش توافق انجام شده بود.
ولی باز مشکل ادامه می‌یابد زیرا چگونه می‌شود که از حدود سال ۸۳ به بعد قدرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به شدت کاهش می‌یابد و هیچ کمکی به او برای پایین آمدن از قدرت او نکرده باشد. گرچه مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی در نزدیک تحلیف ترامپ و نزدیکی ترامپ با روسیه کمی معنادار می‌شود ولی باز چطور در همه‌ی سال‌های پیش قدرت‌های بزرگی مانند امریکا و انگلیس روبروی روسیه‌ی به نسبت ضعیف در ایران شکست یا بازی خورده بودند؟
در پایان باید یادآوری کنم همه‌ی اینها گمان‌هایی است که می‌توان زد و به هیچ عنوان به معنای این نیست که خودم همه‌ی فرض‌هایی را که به آن رسیده‌ام باور داشته باشم و فقط در یک بحث کاملا نظری کوشیدم موضوع را تحلیل کنم ولی به هیچ عنوان قصد باور یا داوری نداشته و ندارم و این نوعی بازی برایم است که سال‌هاست هرگز آنها را به صورت عمومی نمی‌نوشتم و شاید این نخستین باری است که به این آشکاری پندارها و خیال‌بافی‌هایم را به صورت عمومی می‌نویسم.
پیوند به صفحه‌ی این مصاحبه

https://www.youtube.com/watch?v=oelZSk40jPE

Saturday, July 25, 2009

پیچیدگی روزگار

همیشه در در همه‌ی زمان‌ها و مکان‌ها مسئله‌های موجود بسیار سخت و پیچیده بوده است و البته گذشت زمان بسیاری از پیچیدگی‌ها و پنهان کاری ها را روشن کرده است و همیشه مردمان همان روزگار در شناسایی درست و نادرست مشکل داشته‌اند پس این مشکل از اکنون نیست بیشتر دقت کنیم و انتظار زیادی نیز از خود و دوستان و دیگران نداشته باشیم

سالها پیش در شبی دیر وقت و غیر معمول در آن زمان تلویزیون فیلمی را گذاشته بود از قرون وسطی محور آن اسقفی بود که مردم گمان می‌کردند طرفدار آنان و روشنفکر است هر بار وارد زندان می‌شد هنگام ظهر بود و می‌رفت به زندانیان یک ملاقه بیشتر میداد و همه برایش هورا می‌کشیدند
در تکفیرها بیشر از همه می‌کوشید تا فرد حتما به بدترین شکل اعدام شود به شدت دنبال منافع خود بود و از پول کوچک هم نمی گذشت و برای آن دستور اعدام می‌داد
نقش این اسقف کثیف در بسیاری از کشتارهای برای همه ارباب کلیسا روشن بود ولی مردم گمان می‌کردند که در جلسه‌ها او پشتیبان مردم است و چون تنها یک رأی دارد نمی‌تواند کاری کند .. 
این فیلم البته نیم نگاهی نیز به پاپ داشت ولی احتمالا به دلایلی چندان به او نمی‌پرداخت گرچه همگان می‌دانیم که بخش بزرگی از مشکلات آن روزگار به خاطر جناب پاپ بود و خب هنوز هم که هنوز است او را مقدس نگه می‌دارند و ....
نمی‌دانم چرا امروز صبح این فیلم به یادم آمد مطمئنا به هیچ چیز و به هیچ کس ربطی ندارد و فقط یادآوری خاطرات دور است
برداشت دیگری نکنید!!!!