Friday, January 27, 2017

در پاسخ به «پایان رفسنجانی از زبان نویسنده رفیق آیت الله»

ایشان بخش مهمی را به عمد یا سهو کاملا نادرست می‌گویند. ایشان می‌گویند آیت الله العظمی خامنه‌ای یا تیم ایشان در سپاه پاسداران در سال ۶۵ موضوع مک فارلین را لو دادند این در حالی است که به روشنی می‌دانیم این موضوع از سوی برادرِ داماد آیت الله منتظری یعنی سید مهدی هاشمی انجام شد و به واسطه‌ی این کار نیز اعدام شدند و عملا یکی از عامل‌های مهم پایین کشیده شدن آیت الله منتظری نیز همین موضوع افشا شدن دیدار مک فارلین از ایران بود.

در پایان باید یادآوری کنم همه‌ی اینها گمان‌هایی است که می‌توان زد و به هیچ عنوان به معنای این نیست که خودم همه‌ی فرض‌هایی را که به آن رسیده‌ام باور داشته باشم و فقط در یک بحث کاملا نظری کوشیدم موضوع را تحلیل کنم ولی به هیچ عنوان قصد باور یا داوری نداشته و ندارم و این نوعی بازی برایم است که سال‌هاست هرگز آنها را به صورت عمومی نمی‌نوشتم.


https://www.youtube.com/watch?v=TIyuFf_2pkc

در پاسخ به مصاحبه با نویسنده‌ی کتاب «رفیق آیت الله»

یک کمبود بزرگ در گفته‌های ایشان هست. چگونه است که در تمام این زمان‌ها امریکا و انگلیس در برابر رشد آیت الله العظمی خامنه‌ای هیچ ایستادگی نکردند؟
در حالی که گوینده، ایشان را کاملا تحت نظر شوروی می‌داند پس چگونه امریکا و انگلیس و دیگر قدرت‌ها موضوع را نادیده می‌گیرند؟
در حالی که همه‌ی اینها در زمانی است که دست برقضا شوروی به پایان خود نزدیک شده است و این پندار که توانسته باشد چنین کاری را بدون فهمیدن سازمان‌های اطلاعاتی دیگر از آن بی‌خبر باشند.
اگر همه‌ی گفته‌های ایشان را هم بپذیریم باید فرض دیگری را اضافه کنیم تا شاید کمی بتوانیم جلو برویم تا مشکلی که در بالا نوشتم پیش نیاید. یعنی این که بر پایه‌ی یک توافق میان ابرقدرت‌ها قاعدتا باید آیت الله هاشمی رفسنجانی از سوی سیا پشتیبانی می‌شده باشد و به نوعی تقسیم قوا در کشور به این ترتیب انجام شده بوده است. این پذیرش کمک می‌کند تا مشخص شود چرا آیت الله هاشمی رفسنجانی در جلسه‌ی خبرگان رهبری در سال ۶۸ به رهبری آیت الله العظمی خامنه‌ای کمک کردند زیرا از پیش توافق انجام شده بود.
ولی باز مشکل ادامه می‌یابد زیرا چگونه می‌شود که از حدود سال ۸۳ به بعد قدرت آیت الله هاشمی رفسنجانی به شدت کاهش می‌یابد و هیچ کمکی به او برای پایین آمدن از قدرت او نکرده باشد. گرچه مرگ آیت الله هاشمی رفسنجانی در نزدیک تحلیف ترامپ و نزدیکی ترامپ با روسیه کمی معنادار می‌شود ولی باز چطور در همه‌ی سال‌های پیش قدرت‌های بزرگی مانند امریکا و انگلیس روبروی روسیه‌ی به نسبت ضعیف در ایران شکست یا بازی خورده بودند؟
در پایان باید یادآوری کنم همه‌ی اینها گمان‌هایی است که می‌توان زد و به هیچ عنوان به معنای این نیست که خودم همه‌ی فرض‌هایی را که به آن رسیده‌ام باور داشته باشم و فقط در یک بحث کاملا نظری کوشیدم موضوع را تحلیل کنم ولی به هیچ عنوان قصد باور یا داوری نداشته و ندارم و این نوعی بازی برایم است که سال‌هاست هرگز آنها را به صورت عمومی نمی‌نوشتم و شاید این نخستین باری است که به این آشکاری پندارها و خیال‌بافی‌هایم را به صورت عمومی می‌نویسم.
پیوند به صفحه‌ی این مصاحبه

https://www.youtube.com/watch?v=oelZSk40jPE